Kalkulator kredytowy hipoteczny na kwiecień 2024 – sprawdź nr 1 – porównaj najlepsze kredyty hipoteczne w jednym miejscu.

VeloBank VeloDom Standard

VeloBank

VeloDom Standard

Wysokość raty: 1704.49 PLN / miesiąc

Oprocentowanie: 7.94 % / w skali roku

Prowizja: 0 PLN / jednorazowa

Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 1 704.49 PLNKredyt hipoteczny z RRSO 8,12%


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałym oprocentowaniem, w VeloBank S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,12%.


RRSO obliczyliśmy przy następujących założeniach:


· kredyt został wypłacony w całości w jednej transzy,


· okres kredytowania: 285 miesięcy,


· całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 400 000 zł,


· LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia): 65%,


· oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 5 lat: 7,14% w skali roku, w dalszym okresie oprocentowanie zmienne wynosi 7,58372% a WIRON 1M Stopa Składana wynosi 4,88372% (według stanu na dzień 15-12-2023 r.),


· całkowity koszt kredytu 482 928,92 zł w tym: prowizja: 0 zł, odsetki 453 217,12 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, usługi dodatkowe: „konto z pakietem” – opłata za prowadzenie konta w banku 0 zł, ubezpieczenie nieruchomości dystrybuowane przez bank – koszt ubezpieczenia w całym okresie kredytowania: 7 039,68 zł, ubezpieczenie VeloBezpieczny dystrybuowane przez bank – koszt ubezpieczenia w całym okresie kredytowania 22 653,12 zł; liczba rat: 285 – raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 2 918,05 zł w okresie pierwszych 5 lat a od 6 roku po 3 013, 94 zł.


· całkowita kwota do zapłaty: 882 928, 92 zł,


W RRSO nie uwzględniliśmy kosztu operatu szacunkowego nieruchomości (koszt nieznany bankowi) – usługa zlecana przez klienta we własnym zakresie, niedostępna za pośrednictwem banku. Jeżeli Twój kredyt będzie wypłacony w transzach, dodatkowo poniesiesz koszty inspekcji nieruchomości w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji VeloBank S.A. dla kredytów hipotecznych (liczba inspekcji uzależniona jest od liczby transz). Na dzień sporządzenia tego dokumentu koszt jednej inspekcji wynosi 280 zł.


Stałe oprocentowanie kredytu niesie za sobą ryzyko, że wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego w tym okresie wskaźnika referencyjnego, wykorzystywanego jako indeks w umowie kredytowej (WIRON 1M Stopa Składana).


Wzrost wartości wskaźnika referencyjnego WIRON 1M Stopa Składana w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej może prowadzić do wzrostu raty kredytu po zakończeniu tego okresu i przejściu na oprocentowanie zmienne. Po zmianie formuły oprocentowania na oprocentowanie zmienne ponosisz ryzyko zmiennej stopy procentowej, które polega na tym, że w razie wzrostu wartości wskaźnika referencyjnego, wzrośnie oprocentowanie Twojego kredytu, a tym samym wzrośnie wysokość raty oraz łączny całkowity koszt kredytu.


Kalkulację obliczyliśmy na dzień 10.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia „Mój bezpieczny dom” świadczy TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia „Mój bezpieczny dom” w tym: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), zakres ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są na stronie www.velobank.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenie-nieruchomosci-moj-bezpieczny-dom.html. Masz możliwość przedstawienia jako zabezpieczenie kredytu ubezpieczenia nieruchomości spoza oferty dostępnej za pośrednictwem banku – na podstawie umowy ubezpieczenia, zawartej z ubezpieczycielem znajdującym się na liście publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia „VeloBezpieczny” świadczy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Ubezpieczenie obejmuje zgon ubezpieczonego, trwałą i całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie, utratę pracy oraz pobyt w szpitalu.
Z ubezpieczeń „Mój bezpieczny dom” oraz „VeloBezpieczny” będziesz mógł skorzystać, jeżeli analiza Twoich potrzeb i wymagań potwierdzi, że są one dla Ciebie odpowiednie.
VeloBank S.A. pełni rolę agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11254447/A.
Oprocentowanie nominalne 7.66 %
marża 2.60 %
WIBOR 5.06 %
Oprocentowanie rzeczywiste 7.94 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN
Polisa na życie 0.00 PLN
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 0.00 PLN
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata 0.00 PLN
Koszt UNW za pierwsze 3 lata 0.00 PLN
Całkowity koszt UNW 0.00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN
Wycena nieruchomosci 0.00 PLN
Suma kosztów 0.00 PLN 
Dodatkowe informacje
Wycena nieruchomosci NIE
Wycena nieruchomosci 0.00 %
Przewalutowanie
na PLN 0.00 %
na EUR 0.00 %
na CHF 0.00 %
na USD 0.00 %