PRU Ubezpieczenia

Firma ubezpieczeniowa Prudential to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego historia sięga 1848 roku. Firma oferuje ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi oraz ubezpieczenia OC i AC. Prudential powrócił na rynek polski w 2013 roku i od tego czasu zapewnia klientom bezpieczeństwo finansowe. Firma oferuje także opcję oszczędzania z możliwością uzyskania konkurencyjnych stóp zwrotu. W Polsce Grupa Pru działała prężnie przed II wojną światową i posiada dziś wiele oddziałów. Firma Prudential jest innowacyjna i dynamicznie rozwijająca się, a jej oferta ubezpieczeń jest dostępna na całym świecie.

Oddziały Ubezpieczyciela Prudential 2024

Powyższą listę oddziałów Prudential zaktualizowano, dnia 01.02.2024 r.