Kalkulator kredytowy firmowy na kwiecień 2024 – sprawdź nr 1 – porównaj najlepsze kredyty dla firm w jednym miejscu.

Nest Bank BIZnest Kredyt w Ratach - Przedsiębiorca

Nest Bank

BIZnest Kredyt w Ratach - Przedsiębiorca

Marża: 0.10 %

Prowizja: 399.00 PLN

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu650000 PLN
Minimalny okres prowadzenia firmy 12 miesięcy
Przeznaczenie kredytu Środki można wykorzystać na dowolny cel, w tym na konsolidację posiadanych kredytów firmowych
Jednostki mogące skorzystać z kredytu Kredyt dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
Koszt kredytu
Minimalna marża 0.10 %
Oprocentowanie nominalne 5.96 %
Oprocentowanie rzeczywiste 6.13 %
Miesięczna rata 883.00 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN
Prowizja przygotowawcza 399.00 PLNProwizja przygotowawcza wynosi od 3,99%
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 %Nie dotyczy
Wcześniejsza spłata 3.00 %Prowizja od wcześniejszej spłaty wynosi:
1) spłata całkowita lub częściowa dokonana w okresie 36 m-cy (włącznie) od daty zawarcia umowy - 6% min. 200zł
2) spłata całkowita lub częściowa dokonana po upływie 36 m-cy od daty zawarcia umowy - 3% min. 200 zł
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie Tak (ZUS, US). Klient ma różne alternatywy potwierdzenia niezalegania wobec ZUS i US np.potwierdzenie płatności z konta firmowego/zaświadczenie z ZUS i US/ wyciąg z konta
Zabezpieczenie kredytu Nie Zabezpieczenie nie jest wymagane;
Opcjonalnie istnieje możliwość skorzystania z oferty z zabezpieczeniem w postaci gwarancji PLD lub ubezpieczenia
Odnawialny Nie  
Ubezpieczenie kredytu Nie
Forma prowadzenia rozliczeń z US KPiR, Karta podatkowa, Ryczałt Ewidencjonowany
Plusy
  • Możliwość obniżenia oprocentowania kredytu dzięki przyjęciu na zabezpieczenie kredytu gwarancji BGK
  • Kredytobiorca może: 1) zmienić daty płatności rat 2) zawiesić spłaty rat kapitałowych na 3 miesiące 3) wydłużyć czas kredytowania łącznie nawet o 6 miesięcy 4) zawiesić spłaty pierwszych 3 rat kapitałowych (karencja w spłacie pierwszych 3 rat)