Kredyty dla firm kalkulator czerwiec 2023 – sprawdź nr 1 – porównaj najlepsze kredyty dla firm w jednym miejscu.

Bank BPS Kredyt obrotowy

Bank BPS

Kredyt obrotowy

Marża: 1.50 %

Prowizja: 200.00 PLN

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytunegocjowana1) 100 000 zł dla Klientów rozliczających się w formie karty podatkowej
2) 200 000 zł dla Klientów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
3) bez ograniczeń kwotowych dla pozostałych form księgowości pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej
Minimalny okres prowadzenia firmy 12 miesięcy
Przeznaczenie kredytu Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:
1) bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług,procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;
2) zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy;
3) jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług;
4)terminowych rozliczeń z tytułu podatków oraz terminowych rozliczeń z pracownikami. Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku
Jednostki mogące skorzystać z kredytu Klient prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą
Koszt kredytu
Minimalna marża 1.50 %Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu
Oprocentowanie nominalne 8.52 %
Oprocentowanie rzeczywiste 8.86 %
Miesięczna rata 904.33 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN
Prowizja przygotowawcza 200.00 PLNProwizja przygotowawcza wynosi od 2% min. 500 zł
Prowizja od niewykorzystanych środków 3.00 %Prowizja od niewykorzystanych środków wynosi min. 3%
Wcześniejsza spłata 1.00 %Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi:
do 1 roku - 2%
powyżej 1 roku - 1%
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Oświadczenie Wymagane jedynie:
- oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US (dokument wymagany w momencie podpisywania umowy kredytowej)
- dokumenty finansowe;
Konieczność przedłożenia biznes planu
Zabezpieczenie kredytu Tak Dla Klientów wewnętrznych:
-kredyty do kwoty 200 000 PLN mogą być zabezpieczone wyłącznie:
- wekslem własnym in blanco Klienta
- pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bieżącym

Dla Klientów zewnętrznych:
- kredyty do kwoty 150 000 PLN mogą być zabezpieczone wyłącznie:
- wekslem własnym in blanco Klienta,
- pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bieżącym
Odnawialny Nie  
Ubezpieczenie kredytu Nie
Forma prowadzenia rozliczeń z US Dowolna forma prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego
Plusy
  • Harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy
  • Długi okres kredytowania do 36 miesięcy (w przypadku kredytu z jednorazową spłatą - do 12 miesięcy
Minusy
  • Pobierana jest prowizja przygotowawcza