Kalkulator kredytów firmowych sierpień 2020 – sprawdź nr 1 – porównaj najlepsze kredyty dla firm w jednym miejscu.

Crédit Agricole Kredyt w rachunku bieżącym bez zabezpieczeń rzeczowych

Crédit Agricole

Kredyt w rachunku bieżącym bez zabezpieczeń rzeczowych

Marża: 2.99 %

Prowizja: 125.00 PLN

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu 400000 PLN
Minimalny okres prowadzenia firmy 24 miesięcy
Przeznaczenie kredytu   Kredyt może być przeznaczony na finansowanie wszystkich potrzeb związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorcy (kredyt niecelowy)
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Z kredytu mogą skorzystać:
1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osobiście (w tym wykonujące wolne zawody) lub w formie spółki cywilnej,
2) spółki osobowe prawa handlowego:
a) spółki jawne,
b) spółki partnerskie,
c) spółki komandytowe,
d) spółki komandytowo-akcyjne,

3) spółki kapitałowe prawa handlowego: a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) spółki akcyjne,
Koszt kredytu
Minimalna marża 2.99 %
Oprocentowanie nominalne 3.24 %
Oprocentowanie rzeczywiste 3.29 %
Miesięczna rata 860.33 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN
Prowizja przygotowawcza 125.00 PLN Prowizja przygotowawcza wynosi od 1,25% min. 200 PLN
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 %
Wcześniejsza spłata 2.00 %
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Oświadczenie
Zabezpieczenie kredytu Tak Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Konta Biznes prowadzonego w Credit Agricole Banku
Odnawialny Tak  
Ubezpieczenie kredytu Nie
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Bank akceptuje wszystkie formy prowadzenia rozliczeń z US
Plusy
  • Możliwość przeznaczenia kredytu na dowolny cel.
  • Maksymalna kwota kredytu to nawet 300 tys. PLN.
Minusy
  • Wymagane są zaświadczenia z ZUS.