Kalkulator kart kredytowych 2024 – sprawdź nr 1 – porównaj najlepsze karty kredytowe w jednym miejscu.

Crédit Agricole Crédit Agricole Visa Silver

Crédit Agricole

Crédit Agricole Visa Silver

Opłata za wydanie: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 18.50 % / w skali roku

Okres bezodsetkowy: 54 dni

Szczegóły oferty
Typ karty srebrna
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny
Wysokość limitu wydatków Od 1000 do 20000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 54 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 18.50 %Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty Silver wynosi 24,01% dla kredytu w wysokości 4 200 zł, całkowita kwota do zapłaty spłacana w ciągu 12 miesięcy wynosi 5 011,49 zł. Oprocentowanie zmienne wynosi 18,5%, całkowity koszt kredytu wynosi 811,49 zł, w tym: odsetki 691,49 zł oraz opłata miesięczna za obsługę rachunku karty kredytowej 10 zł. Kalkulacja z dnia 4.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach) 3
Opłata roczna za użytkowanie karty 120.00 PLNOpłata miesięczna 0 zł pod warunkiem dokonania kartą transakcji gotówkowych i
bezgotówkowych w danym okresie rozliczeniowym na kwotę min 700 PLN

W przeciwnym wypadku: 10 miesięcznie
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 4%;
nie mniej niż 30 PLN
4% wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, odsetki i prowizje, min. 30 zł
Prowizja za wypłatę gotówki 5% min. 12,90 zł
Koszt ubezpieczenia karty Ubezpieczenie nieobowiązkowe: Pakiet Podstawowy: 0,25% miesięcznie Pakiet Twoje Dochody: 0,55% miesięcznie
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 0 godzinBank przyjmuje odpowiedzialność w pełnej wysokości od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.


Do momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty zgodnie z regulaminem kart kredytowych STANDARD, SILVER I GOLD, posiadacz karty odpowiada za transakcje, wykonane bez jego zgody, z użyciem karty utraconej, skradzionej, przywłaszczonej, przez osobę nieuprawnioną lub w wyniku nieuprawnionego dostępu do karty, do wysokości równowartości w złotych polskich (PLN) kwoty 150 euro (EUR), a w przypadku transakcji zbliżeniowej – do kwoty 50 euro (EUR), ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji.
Dzień spłaty zadłużenia TAK Istnieje możliwość dowolnego wyboru dnia generowania wyciągu na etapie sprzedaży karty, spośród czterech cykli w miesiącu zaproponowanych przez bank (dla karty Credit Agricole Visa Silver posród terminów: 4, 11, 22, 28), dla karty Credit Agricole MasterCard Silver to 17 (dzień spłaty: + 24 dni od daty generowania wyciągu)
Dodatkowe informacje
  • Bezpłatna tylko dla aktywnie korzystających
  • Możliwość rozłożenia zadłużenia na niższe raty
  • Płatności zbliżeniowe