Kalkulator lokat progresywnych styczeń 2020 – sprawdź nr 1 – porównaj najlepsze lokaty progresywne w jednym miejscu.

Crédit Agricole Lokata Dynamiczna w PLN - Oferta Mobilna

Crédit Agricole

Lokata Dynamiczna w PLN - Oferta Mobilna

Odsetki przed opodatkowaniem: 73.38 PLN

Odsetki po podatku: 59.43 PLN

Oprocentowanie: 1.4675 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 1.4675 % Podane oprocentowanie przedstawione jest uśrednione oprocentowanie w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 73.38 PLN
Podatek od odsetek: 13.95 PLN
Odsetki po podatku: 59.43 PLN
Dodatkowe informacje
Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł
Maksymalna kwota lokaty: brak ograniczeń
Przedterminowe zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem odsetek według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy
Wskazane oprocentowanie to średnie oprocentowanie lokaty, podane w skali roku