Raiffeisen Polbank Kredyt hipoteczny (z ubezpieczeniem)

Raiffeisen Polbank

Kredyt hipoteczny (z ubezpieczeniem)

Wysokość raty: 1052.41 PLN / miesiąc

Oprocentowanie: 3.88 % / w skali roku

Prowizja: 0 PLN / jednorazowa

Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 1 052.41 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą bankową marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarka, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej.
Podane warunki cenowe dostępne są po skorzystaniu z dodatkowych produktów z oferty banku:

- 5-letniego ubezpieczenia na życie lub od utraty pracy,

- ubezpieczenia nieruchomości,

- ROR-u (z comiesięcznym zasilaniem konta w banku kwotą 2 500 zł) wraz z kartą debetową,

- karty kredytowej
Oprocentowanie nominalne 3.31 %
marża 1.59 %
WIBOR 1.72 %
Oprocentowanie rzeczywiste 3.88 %
Ubezpieczenie pomostowe 180.00 PLN Do czasu wpisu hipoteki marża jest podwyższana o 0,9%br>
Wskazana kwota to koszt ubezpieczenia pomostowego wyrażony w skali miesiąca.
Polisa na życie 96.00 PLN Ubezpieczenie na życie jest obowiązkowe w następujących przypadkach:

- LTV pow. 65% lub

- okres kredytowania pow. 10 lat

- dochody tylko jednego wnioskodawcy uwzględniane są w procesie zdolności kredytowej
warunki powyżej muszą być spełnione łącznie

- 0% prow. przygotowawczejBank wymaga wykupienia ubezpieczenia na okres 5 lat
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 0.00 PLN 0% prowizji od udzielenia kredytu przy skorzystaniu z ubezpieczenia na życie lub od utraty stałego źródła dochodów za pośrednictwem banku.
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata 0.00 PLN
Koszt UNW za pierwsze 3 lata 0.00 PLN
Całkowity koszt UNW 0.00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN
Wycena nieruchomosci 450.00 PLN Wymagane dostarczenie przez konsumenta do banku operatu szacunkowego wykonanego przez akceptowanego przez bank rzeczoznawcę majątkowego. Koszt wyceny nieruchomości ponosi konsument. Szacunkowy koszt opłaty
za czynności związane z oceną zabezpieczeń wynosi 450 zł mieszkanie lub działka /750 zł dom.
Suma kosztów 450.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Wycena nieruchomosci NIE Bank może jednak zażądać wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku, gdy uruchomienie Kredytu następuje przed ustanowieniem hipoteki na nieruchomości osoby trzeciej.
Wycena nieruchomosci 1.50 % Prowizja za wcześniejszą spłatę wynosi 1,50% od kwoty wcześniejszej spłaty dokonywanej w ciągu 3 lat od uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu, jednak nie mniej niż 500 zł.

Brak opłat za wcześniejszą spłatę po upływie 3 lat od uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu.
Przewalutowanie
na PLN 0.00 %
na EUR 0.00 %
na CHF 0.00 %
na USD 0.00 %
Plusy
  • Opcja regulowania wysokości raty (dostępna po 24 miesiącach prawidłowej obsługi kredytu)
Minusy
  • 0 zł prowizji pod warunkiem wykupienia 5-letniego ubezpieczenia na życie lub od utraty pracy