Ocena kredytobiorcy przez bank

Nowy rok rozpoczynamy od procesu, przez który przechodzi każdy kredytobiorca, a mianowicie oceny wiarygodności finansowej. Banki zanim zdecydują się na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego zawsze najpierw sprawdzają przyszłego klienta pod względem historii finansowej. Pierwszymi miejscami gdzie zasięgają informacji na temat petenta jest Biuro Informacji Kredytowej oraz Krajowy Rejestr Długów. Banki często korzystają również z uprzejmości innych banków, które bardzo często prowadza księgi zawierające historię terminowości spłat zobowiązań przez ich klientów. To pierwsze kroki postępowania w procedurze odnośnie rozpoczętego procesu decyzyjnego względem złożonego podania o kredyt. Często zatem kredytobiorca może być świadomy odmownej decyzji banku, w momencie kiedy zdaje sobie sprawę z tego, że miał już problemy ze spłatą zobowiązań i jego historia kredytowa nie jest zadowalająca. Jeżeli pracownik banku rozpatrujący wniosek uzyska informacje o nierzetelności przyszłego klienta w przypadku spłaty innych długów, i udokumentuje swoje stanowisko, wówczas bank odmawia udzielenia kredytu. W momencie kiedy wszystkie formalności zostaną rozpatrzone pozytywnie wtedy zostaje rozpoczęta procedura przyznania kredytu klientowi. Niezwykle istotne jest również ocenienie dochodów przyszłego kredytobiorcy oraz jego stabilności finansowej. Pracownicy przedsiębiorstw zwykle przedkładają do banków zaświadczenia o miesięcznych dochodach. Przedsiębiorcy przedstawiają dochody z prowadzenia działalności natomiast emeryci i renciści odcinki z wypłat. Okres dokumentowanych zarobków może sięgać miesiąca. Najczęstszą praktyką są wyciągi o dochodach z trzech miesięcy nawet do okresu jednego roku. Dokumenty, które kredytobiorca przedstawiają pracownikowi banku muszą być rzetelne i wiarygodne i nie mogą się opierać wyłącznie o własnoręczne oświadczenie klienta. Tylko w przypadku starania się o pożyczki gotówkowe w parabankach istnieje możliwość własnoręcznej deklaracji odnośnie wysokości miesięcznych dochodów.