3

Jak odróżnić kredyt od pożyczki?

Często w życiu codziennym używamy terminu pożyczka i kredyt zamiennie. Ale czy słusznie?

Tak naprawdę są to dwie różne instytucje porządku prawnego. Kredyt i pożyczka różnią się po pierwsze podmiotem, który może ich udzielać. Pożyczki może udzielić każdy, to znaczy zarówno osoba fizyczna jak i prawna, ale z zastrzeżeniem, że musimy być właścicielem pożyczanych pieniędzy. Inaczej jest w przypadku kredytu. Mamy tu ograniczenie wyłącznie do banków jako właściwych do dawania kredytów. Zarazem banki nie są właścicielami tych pieniędzy, które pochodzą z depozytów powierzonych im przez klientów. Pożyczki podlegają regulacjom kodeksu cywilnego, a kredyty prawu bankowemu. W obu sytuacjach dochodzi do zaciągnięcia długu, ale w umowie pożyczki nie musimy zawierać terminu jego spłaty.

Inaczej zaś jest w przypadku umowy kredytowej, która bezwzględnie taki zapis zawierać musi. Pożyczona gotówka staje się z chwilą zawarcia umowy naszą własnością i możemy od tej chwili swobodnie nią korzystać. Bank natomiast, udzielając nam kredytu zobowiązuje się tylko do czasowego oddania nam jako kredytobiorcy określonej kwoty pieniężnej. Nie jest to gotówka, a jedynie zapis na rachunku. Kredyt udzielany jest przez bank na określony w umowie cel. Jeżeli pożyczone w ten sposób pieniądze wykorzystamy niezgodnie z tym celem, bank jest uprawniony do zażądania ich zwrotu. Kredyt ma też przeważnie swoją cenę w postaci pobieranych przez bank prowizji i naliczanego oprocentowania. Pożyczoną zaś gotówką możemy swobodnie dysponować wedle własnego uznania, jeżeli oczywiście w umowie pożyczki inaczej strony nie postanowią. Może też być ona udzielona nieodpłatnie, na przykład między znajomymi czy członkami rodziny.

Z istotnych różnic trzeba jeszcze wiedzieć, że do zawarcia umowy kredytowej wymagana jest forma pisemna. Umowę pożyczki możemy zawrzeć w każdej dowolnej formie, także ustnej. Nie dotyczy to jednaj sytuacji, gdy kwota pożyczki przekracza 500 złotych. W tym przypadku obligatoryjna jest forma pisemna.